Bergborrning

Vi utför all slags bergborrning med modern och säker utrustning för villa, fritidshus och vägföreningar. Plintgrunder, stolphållare, staketmontage, flaggstångsmontage och mycket mer. Bergborrningen utförs vanligtvis med handhållna bergborrar vilket möjliggör arbeten oavsett tillgänglighet och logistik. Vi jobbar självklart ute på öarna, och har egna transportmöjligheter med båt! Vid större projekt för vägföreningar utförs arbetena med borrvagn, och vid större villagrundsentreprenader.

Sten & Bergspräckning

Vibrationsfritt och besiktningsfri sten- & bergspräckning för villa, fritidshus och vägföreningar. Tekniken tillåter mycket nära bergspräckning vid husgrunder och under hus om arbetshöjden är tillräcklig.

Vi spräcker för grundläggning, rörschakt och för avloppsanläggningar, för att nämna några exempel. Även mindre stenar för trädgårdsanläggningar och mycket mer. Vi tillhandahåller alla nödvändiga schakt och grävmaskiner för friläggning av mark samt bortforsling av sten och bergkross. Naturligtvis jobbar vi ute på öarna, och har egna transportmöjligheter med båt!