Vår bakgrund

ProjFast Fastighetsutveckling ABs affärsidé utvecklades under 2014 - 2015, och grundades våren 2016 av familjen Bergholm, som samlat 30 års erfarenhet i entreprenad och byggverksamhet.

Affärsplan och verksamhet

ProjFast Fastighetsutveckling AB är ett företag som skall bedriva entreprenad och byggverksamhet för privata fastighetsägare – villa, fritidshus, vägföreningar och småbåtshamnar med stark lokal förankring i Nacka Värmdö och Tyresö.

Att vi erbjuder våra tjänster innebär att vi:

 • Har kunskap och kan tillföra ett mervärde till våra kunder
 • Ser lönsamhet och utveckling av företaget och dess medarbetare
 • Levererar på utsatt tid inom samtliga tjänster

GRUNDVERKSAMHET I DETTA NU ÄR:

Entreprenad

 •  Markanläggning och grävtjänster
 •  Plintgrund och gjutna plattor
 •  Bergborrning
 •  Rörschakt för avloppsanläggningar
 •  Sten & bergspräckning

Byggtjänster

 •  Altaner och terrasser
 •  Nyproduktion på uppdrag, alternativt med egen produktion
 •  Stommontering
 •  Om- och tillbyggnad

Alla beslut som tas för ProjFast Fastighetsutveckling AB, och våra kunder, skall ha sin utgångspunkt i att vara långsiktigt affärsmässiga för båda parter.